Monthly Archives: Sierpień 2009

371

litwa, wilno, katedra

Litwa / Wilno, czerwiec 2009

372

litwa, wilno, nesisiok

Litwa / Wilno, czerwiec 2009

373

Litwa, Troki, nesisiok 

Litwa, Troki pod Wilnem, czerwiec 2009

374

warszawa, wola, dorota, wojtek 

Warszawa, Wola, lipiec 2009

375

polska, poranek, snopki

sierpien 2009