Małe

MAŁE, średnie i największe.

Grochów, Warszawa – 01.2019