Obszary zastosowania technologii cyfrowej w produkcji i eksploatacji filmu (Wstęp)

Publikuję tu moją pracę magisterską, traktującą o wpływie mediów i technologii cyfrowych na produkcję filmową i telewizyjną. Wskutek upływu czasu i postępu „digitalnej rewolucji”  zapewne nieco się zdezaktualizowała, niemniej mam nadzieję, że informacje, źródła i moje przemyślenia ujęte w tekście komuś jeszcze posłużą 🙂 Poniżej znajdziesz wstęp oraz pełny spis treści, a w kolejnych wpisach następne rozdziały, zakończenie i bibliografię.

 

Wstęp

W pracy tej próbuję przedstawić ewolucję procesów technologicznych produkcji filmowej, uwarunkowaną upowszechnianiem się techniki cyfrowej.

Nowoczesna elektronika wkracza w coraz to nowe obszary aktywności społecznej i kulturalnej człowieka; opanowuje również zdecydowanie obszar produkcji i eksploatacji utworów audiowizualnych. Bit – czyli podstawowa jednostka zapisu cyfrowego – unifikuje sposób rejestracji, obróbki i transmisji obrazu i dźwięku.

Technologie komputerowe rewolucjonizują ponad już stuletni wynalazek, jakim jest film, oraz niewiele młodszą telewizję. Wypowiadają z góry przesadzoną wojnę zapisowi optycznemu i analogowej transmisji. Główną zaleta nowej technologii jest to, ze raz zapisany za jej pomocą dźwięk lub obraz nie traci na jakości nawet po tysięcznym nagraniu, a większość procesów edycyjnych przebiega w pamięci komputera, lub innych – „korespondujących” ze sobą, również cyfrowych, urządzeń peryferyjnych.

W mojej pracy nie koncentruję się na opisie konkretnych urządzeń , z uwagi na tempo w jakim się one „starzeją”. Wynalazki, które dziś wydają się rewolucyjne i ultra-nowoczesne, jutro mogą zostać wyparte przez inne, o wiele bardziej efektywne.  Tak więc jeżeli opisuję tutaj jakieś urządzenia, robię to, aby zobrazować przykłady już stosowanych rozwiązań. Są to wskazania obecnych zastosowań oraz opis procesu ich ewolucji.

Postęp technologiczny powoduje, że na wielu obszarach technika digitalna zastępuje tradycyjną, analogową; tak też jest w „przemyśle filmowym”. Nie zmienia się tu cel nadrzędny – jest nim i nadal będzie wytwarzanie i eksploatacja filmów; jednak w miarę unowocześniania się techniki i technologii zyskuje ona nowe możliwości realizacyjne. Filmy nadal będzie się kręcić, montować, a dźwięk do nich nagrywać , zmienia się jednak w bardzo istotny sposób – od strony technologicznej – służący ku temu arsenał środków.  Ten właśnie arsenał i poszczególne jego składniki, których wspólnym mianownikiem jest poprzedzający je przymiotnik „cyfrowy”, jest tematem mojego opracowania.

Rozdział pierwszy pracy traktuje o najbardziej dotychczas popularnych metodach rejestracji i obróbki obrazu i dźwięku wykorzystywanych dla potrzeb produkcji filmowej. Pominięty jest opis trendów eksperymentalnych i przejściowych, aby skupić się na tych, które stały się standardem i narzędziem pracy dla profesjonalistów. Mowa tu oczywiście o dwóch klasycznych nośnikach : taśmie światłoczułej i taśmie magnetycznej.

W rozdziale drugim omawiam różnicę pomiędzy techniką analogową a cyfrową oraz przedstawiam czynniki, które charakteryzują technologię digitalną. Prezentuję konkretne procesy przetwarzania i obróbki dźwięku i obrazu i próbuję odpowiedzieć na pytanie, czy funkcjonują one jako narzędzia zupełnie nowe – niezależne od tradycyjnych – czy tez znajdują zastosowanie jako „wspomaganie” tych tradycyjnych.

W ostatnim rozdziale ukazuję nowoczesne standardy archiwizowania i dystrybucji filmów oraz innych dzieł audiowizualnych. Omawiam w nim zagadnienia dotyczące systemów zapisu i kompresji danych, ich archiwizowania na nośnikach i przesyłania na odległość, oraz omawiam cyfrowe projekcje wizyjne.

 

Strona tytułowa:

tytuł pracy: Obszary zastosowania technologii cyfrowej w produkcji i eksploatacji filmu
autor: Roch Kudła

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Radia i Telewizji
Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej

promotor: mgr Danuta Wódz
nr albumu:  143922/z Katowice 2003

 

Pełny spis treści:

Wstęp
Rozdział 1: Tradycyjne metody (i formaty) zapisu oraz obróbki obrazu i dźwięku w filmie

1. Zapis i obróbka optyczna (obrazu i dźwięku).
2. Zapis i obróbka magnetyczna (obrazu i dźwięku)

Rozdział 2: Istota i wykorzystanie technologii cyfrowej dla potrzeb produkcji filmu
1. Istota technologii cyfrowej
2. Metody wspomagania procesów produkcji filmu
2.1 Cyfrowy zapis obrazu
2.2 Cyfrowy zapis dźwięku
2.3 Cyfrowe systemy nagrań, przegrań i odtwarzania dźwięku
2.4 Komputerowy montaż obrazu i dźwięku
2.5 Cyfrowa obróbka obrazu
2.5.1 Grafika komputerowa
2.5.2 Animacja komputerowa
2.5.3 Tworzenie cyfrowych efektów specjalnych
2.6 Konwersja A/C i C/A; przechwytywanie sygnału analogowego, obróbka cyfrowa i transfer na materiał  końcowy

Rozdział 3: Nowoczesne – digitalne – sposoby eksploatacji utworów audiowizualnych
1 Archiwizowanie i odtwarzanie w standardzie cyfrowym
1.1 Formaty cyfrowego zapisu dźwięku i obrazu; kompresja danych cyfrowych
1.2 Technologia cyfrowego wideo; kodeki i formaty zapisu 2 Cyfrowe kanały dystrybucji filmów
2.1 Archiwizacja i odtwarzanie na dyskach optycznych – CD i DVD
2.2 Cyfrowe projekcje wizyjne
2.3 Odtwarzanie za pośrednictwem komp. i internetu
2.4 Emisja TV w systemie cyfrowym 2.4.1 HDTV
2.5 Projekcje cyfrowe na ekranach kin

Zakończenie, Bibliografia, notka od autora.

One Comment

  1. kura 28/07/2011

    gratuluję obrony 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *