Małe

MAŁE, średnie i największe.

Grochów, Warszawa – 01.2019

Kiedy zrobimy jakiś film?

Dziecko: Kiedy zrobimy jakiś film? Tata: Albo wchodzisz albo schodzisz – nie ma łażenia po tej desce!