Co to są cyfrowe media interaktywne?

1. Media cyfrowe to dowolna forma (lub format) prezentacji i użytkowania treści (np. tekstowych, graficznych, audiowizualnych), które są zapisywane, odtwarzane, dystrybuowane i edytowane przy użyciu urządzeń, nośników i systemów elektronicznych, działających w oparciu o informacje przetwarzane w systemie cyfrowym.

Zapis cyfrowy – w przeciwieństwie do analogowego – jest nieciągły i niematerialny; opiera się na operowaniu wartościami liczbowymi (kodem liczbowym). Technologia cyfrowa umożliwia edycję i powielanie opisujących treści danych bez utraty ich jakości.

Treść danych cyfrowych jest niezależna od sposobu ich prezentacji (przesyłu, użytkowania, itp.). Ostateczna forma prezentacji (lub innego użytkowania) danych uzależniona jest od zaprogramowanej w urządzeniu (lub aplikacji) interpretacji, lub też od interakcji podjętej z tym urządzeniem / aplikacją / systemem przez jednego lub wielu jego użytkowników.

Tym, co szczególnie odróżnia model komunikacji pośredniczonej przez urządzenia cyfrowe od tradycyjnych mediów audio-wizualnych i drukowanych, jest błyskawiczna aktualizacja, dostępność, oraz zdolność do uzyskania informacji zwrotnej od odbiorców.

Przykłady mediów cyfrowych: Internet, Strona internetowa, DVD, Ebook, Telewizja cyfrowa, Wiadomości sms, Poczta elektroniczna, Gra komputerowa, Fotografia cyfrowa, VoIP oraz wiele spośród mediów interaktywnych.

Linki zewnętrzne: Internet i media cyfrowe – stan i perspektywy rozwoju (ze sprawozdania KRRiT – stare ale ciekawe)

2. Media interaktywne są kompilacją technik i środków przekazu medialnego, umożliwiających wzajemne, zwrotne komunikowanie i różnorodną aktywność. Zachodząca poprzez media interaktywne relacja ma charakter dialogu pomiędzy człowiekiem (użytkownikiem), a innymi osobami, urządzeniami, lub programami komputerowymi. Przekaz ten umożliwia zwrotne oddziaływanie stron (interakcja) i realizowany jest poprzez tzw. interfejs – mechaniczny, programowy, bio-techniczny lub inny – który pośredniczy w wymianie informacji pomiędzy użytkownikiem i urządzeniem.

Medium interaktywnym może być urządzenie mechaniczne, elektroniczne (analogowe lub cyfrowe), program komputerowy – zainstalowany na pojedynczym komputerze, lub sieci złożonej z wielu maszyn – lub kompilacja złożona z wszystkich tych elementów.

Modelowym przykładem medium interaktywnego jest internet – teleinformatyczna sieć komputerowa, łącząca ze sobą setki tysięcy małych i dużych sieci lokalnych oraz pojedynczych komputerów, obejmująca swoim zasięgiem praktycznie całą kulę ziemską. Internet agreguje wiele funkcji tradycyjnych mediów: umożliwia konsumpcję i przesyłanie formatowanych treści tekstowych, graficznych i audiowizualnych, a ponadto umożliwia łączność głosową i audiowizualną oraz inne formy przekazu treści.

Interaktywne media cyfrowe są reprezentatywną składową mariażu współczesnej kultury i postępu technologicznego. Pośrednicząc w procesach społecznej komunikacji i aktywności medialnej, niejako je kondensują, wpływając znacząco na każdą ze sfer naszego życia społecznego.

Przykłady interaktywnych mediów: Internet, Forum dyskusyjne, Telewizja Interaktywna, Gra internetowa, Telefonia mobilna.

Linki zewnętrzne: Interaktywna ewolucja mediów, Cyfrowa komunikacja interaktywna.

– – –
Dodałem te 2 hasła do Wikipedii. Na razie się nie zmieniły 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *